Welkom op de site van AniaSupport

  • 100-0006 IMG
  • 100-0009 IMG
  • 100-0012 IMG
  • Stadhuis Szczecinek.
  • Stadhuis Szczecinek met plein
  • Meer van Szczecinek.

De Stichting Ania is voortgekomen uit het feit, dat de stad Bergen op Zoom met de stad Szczecinek in  Polen in 1993 een tweestedenverband is aangegaan.

De naamgeefster aan de stichting is een meisje, genaamd Ania, dat met meerdere kinderen uit een éénoudergezin komt,en erg graag dokter wilde worden. Als ze dokter zou zijn, dan kan ze ook zichzelf dienstbaar maken voor de zwakkeren en minder bedeelden in haar stad.

De oprichters van de stichting, Cees Steevens en John Leijten, kregen dit te horen en besloten Ania te helpen. Daardoor profiteerde de rest van haar familie ook en werd de situatie voor het gezin ook verbeterd. Ania heeft inmiddels met steun van de stichting haar doel bereikt.

In het verlengde van dit succes kwamen er steeds meer aanvragen voor hulp binnen, waardoor het noodzakelijk werd de stichting meer body te geven.

Het doel van de stichting is: het ondersteunen van gezinnen waarvan één ouder ontbreekt. In financieel opzicht: zorgen voor een goede opleiding voor de kinderen waardoor het welzijn van het gezin in algemene zin verbetert. Dit kan worden bereikt door middel van een vaste uitkering per maand. De hoogte daarvan hangt af van de sociale omstandigheden, zoals de maandelijkse lasten, de woonomstandigheden en de gezinssamenstelling. Door de kinderen een goede opleiding te laten volgen is gebleken, dat de situatie van deze gezinnen veelal sterk verbetert. Zij kunnen op zeker moment weer grotendeels in hun eigen behoeften gaan voorzien.

Zonder onze hulp glijden deze gezinnen verder af in een kans- en uitzichtloos bestaan.

De materiële hulp kan bestaan uit het geven van doelgerichte hulpgoederen zoals kleding, schoenen, computer hardware etc.

Stichting Ania.

p/a Gertrudisboulevard 52,

4615 MC Bergen op Zoom

Rabobank Het Markiezaat

Rekeningnummer NL 08 ABNA 0445 2512 71

KvK nr. 20111875

Erkend door belastingdienst als ANBI