ANBI

Ook in 2013 is de stichting Ania Support weer door de Belastingdienst erkend als ANBI. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De donaties die gedaan worden aan stichtingen met dit kenmerk kunnen worden afgetrokken van de belastingen.

Meer informatie over de ANBI erkenning vindt u hier.