Website info

Website gegevens.

Naam: Stichting Ania Support

Fiscaal nr.: 8123.74.721

Opgericht maart 2000.

 

Contact:

 

 

C.J.A. Steevens.

Gertrudisboulevard 52

4615 MC Bergen op Zoom

Tel. 0164-234383

 


 

Bestuur samenstelling.

 

Voorzitter: Dhr. C.J.A. Steevens
Secretaris: Mevr. R. Franssen
Penningmeester: Dhr. R.Franssen

 

 

 

 

 


 

Beleidsplan.

Stichting begeleid in materiële en/of financiële zin zeer armlastige, voornamelijk eenouder gezinnen in Bergen op Zoom en Szczecinek in Polen, zusterstad van Bergen op Zoom, gedurende de periode dat hun kinderen onderwijs genieten.

De hulp bestaat uit het stimuleren en vergoeden van kosten opleidingen zowel in basis als voortgezet onderwijs, evenals een voorziening in hun welzijn door een op maat van hulpbehoefte afgestemde maandelijkse financiële bijdrage.

Deze hulp wordt aan de hand van een maandelijkse inkomens- en lasten verklaring per gezin vastgesteld.

Zonder deze hulp zullen zij wegzakken in een uitzichtloos bestaan en vervallen in een doelloos worstelen om te overleven.

Beloningsbeleid.

De hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers en daarvoor ontvangen zij geen vergoeding.

Doelstelling:

Na de voltooiing van de schoolopleidingen van de kinderen wordt verwacht dat de gezinnen op eigen benen kunnen staan en in hun eigen behoefte kunnen voorzien. De praktijk heeft uitgewezen dat de gebruikte methode zeer effectief is, met positieve resultaten.

Uitgevoerde activiteiten 2016

Periodiek overmaken van vergoeding schoolkosten en verbetering welzijn.

3 x een bezoek aan de gezinnen in Polen ter bespreking van hun situatie, wensen en mogelijkheden.

In de periode van Kerstmis, verstrekken van een levensmiddelenpakket.

Verzamelen van nuttige materialen, zoals hardware PC, schoolmaterialen, huishoudelijke materialen etc.

 

.

 

 


 

Financieel overzicht 2016.

 Vermogen per 1 januari 2015:            € 4.760  
 Inkomsten uit donaties en rente: € 2.904
Totaal € 7.664

 

 Uitgaven.

 

 

 Uitgaven aan schoolkosten en welzijn:   

€    420

 Bijdrage energiekosten en welzijn: € 2.050
 Levensmiddelenpakketten: €    380
 Kleding en med. hulpmiddelen: €    370
 Woninginrichting en renovatie: € 2.990
 Onkosten:

€    102

 Bankkosten: €    130
   
   
 Totaal: € 6.442